Privacybeleid Flevovuur

Contactgegevens
Flevovuur Organisatieteam |
E: flevovuur@hotmail.com | T: 06-39578368
Contactpersoon: Anja Westerweel

Bij Flevovuur realiseren wij ons dat privacy heel belangrijk is.
Wij nemen jouw privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via flevovuur@hotmail.com.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contactformulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
–  Geboortejaar

De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonsinformatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste e-mail aanvraag ontvangen. De bewaartermijn van deze gegevens bij Flevovuur is standaard 7 jaar.

Flevovuur Kampeer Evenement
In het geval dat jij je via de website inschrijft voor het jaarlijkse Flevovuur evenement vragen wij je om meer informatie via een apart online inschrijfformulier – geen persoonsgegevens echter. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van de gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Flevovuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het correct afhandelen van onze diensten. Bijvoorbeeld de reservering van jouw deelname aan festival Flevovuur.
– Het correct registreren en factureren van jouw betaling
– Als relatie van Flevovuur sturen wij je zo nu en dan een nieuwsbrief voor zover je hebt aangegeven deze te willen ontvangen
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je tijdig te kunnen informeren over evenement wijzigingen en/of aangevraagde diensten

Keuzes voor opname van jouw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt (ofwel jouw recht tot vergetelheid). Dit verzoek kun je per e-mail richten aan flevovuur@hotmail.com waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief van Flevovuur vind je de mogelijkheid om je per direct af te melden van onze nieuwsbrief. Je mist dan natuurlijk wel onze aankondigingen of leuke nieuwtjes en aankondigingen rondom onze activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via flevovuur@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies plaatst onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van Flevovuur op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.
Wij plaatsen alleen technische (ofwel functionele cookies). Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.
Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website;
– de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Social Media Cookies
Wij hebben (of krijgen binnenkort) buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Flevovuur heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.
Zie daarvoor: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden
Flevovuur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze (marketing)activiteiten: LaPosta voor  nieuwsbrieven en BHosted voor onze website. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacynormen en -waarden hanteren als bij Flevovuur.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van Flevovuur.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van Flevovuur bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacyverklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via flevovuur@hotmail.com. We zullen dan voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap