Het Team

FLEVOVUUR is door vrouwen voor vrouwen en kan daarom niet zonder haar vrijwilligsters, die elk een deel van het vele en leuke werk op zich nemen. Zonder voldoende vrijwillige hulp vóór, tijdens en ná Flevovuur, gaat het niet. Hoe meer hulp, hoe minder tijd het per persoon vraagt.

Veel vaste krachten draaien al meerdere jaren mee in de organisatie. Elk jaar schrijven zich gelukkig ook nieuwe vrouwen in als ‘flexer’ voor een eenmalige taak/verantwoordelijkheid.

De vrijwilligsters werken in teams,  ieder met een specifieke taak. De teamleider voert de coördinatie, zij inventariseert vooraf en tijdens Flevovuur waar, wanneer en hoeveel hulp er nodig is en zet dan enkele daarvoor aangemelde flexers in.

Heb je interesse om mee te draaien als flexer stuur dan een mailtje naar flevovuur@hotmail.com.
Je naam en email-adres wordt dan doorgegeven aan de teamleiders.
Je bent van harte welkom!